Categorieën
Uncategorized

LOST Mental Well-Being

LOST zet zich in voor studenten welzijn, met behulp van het Corona- noodgeld  wat beschikbaar is gesteld door het LKCA.

 

Corona had niet alleen zijn weerslag op de repetities en voorstellingen van onze verenigingen, maar ook maar ook het niet zien van medestudenten tijdens repetities, na-borrels en repetitieweekenden had een flinke impact op onze leden.  Een misschien nog wel groter gemis an het niet kunnen optreden merkte wij in de vele gesprekken met onze leden.

 

Alleen de issues waar studenten tegen aan liepen, zagen we breder gedragen dan alleen tijdens Corona of alleen onder onze leden.

Wat we vaak van onze leden terug horen is dat hun vereniging een plek van thuiskomen is. Waar ze (h)erkenning vinden bij elkaar en waar ze zich volledig op hen gemak voelen.

Door middel van een theatrale instragram campagne, creëren wij online (h)erkenning voor een tal van issues waar studenten in het dagelijks leven tegenaan kunnen lopen.

Een tweetal fotoshoots in een theatersetting heeft ons een bron aan materiaal opgeleverd en in september zullen wij ook een aantal universiteiten bezoeken om studenten te portretteren en met studenten in gesprek te gaan.

 

Categorieën
Uncategorized

Theaterday 2021

English below

In een tijd waarin we snakken naar een beetje lucht en gezelligheid, organiseert LOST de enige échte Nationale Theaterdag. Een dag waarin we even niet denken aan alles wat niet mag, maar genieten van theater en elkaars talent. 

Wil je je nou al inschrijven zonder dat je de tekst hebt gelezen? Klik dan hier: https://forms.gle/B4PKdMkAFcqouTMw6.

Anders mag je ook de volgende info nog even doorlezen.

 

De Theaterdag vindt plaats op zaterdag 13 maart van 14.00-17.00 uur en bestaat uit twee onderdelen:

 • 14.00-15.15 uur: Sketch Video Wedstrijd. 

  • Een wedstrijd? Jazeker. De wedstrijd bestaat uit het uitvoeren van drie sketchopdrachten in groepjes van drie, duo’s of individueel. Elke opdracht bestaat uit een uniek component die in de filmpjes verwerkt moet worden. Er zitten verder geen grote eisen aan de kwaliteit, je mag tiktoks, liggende filmpjes, staande filmpjes of iets heel anders leuks maken. Alles mag en kan. Jullie krijgen tot zondag 7 maart om je filmpjes in te sturen. 

  • Heb je je aangemeld (helemaal leuk) dan kun je vanaf 20 februari de opdrachten vinden op ons Instagram kanaal (www.instagram.com/loststudententheater/). 

  • Op de Theaterdag laten wij een verscheidenheid aan inzendingen zien, waarbij jullie bepalen wie de uiteindelijk winnaar is. Deze winnaar of winnaars krijgen een cadeau toegestuurd! 

  • Denk je nu: hé bah, haat wedstrijden maar hou van theatertalent bekijken? Dan kun je ook gewoon aanmelden voor de Theaterdag zonder een inzending te doen. 

  • De Theaterdag is helemaal gratis en live te volgen via YouTube live, linke wordt binnenkort beschikbaar gemaakt. 

 • 15.30-17.00 uur: Pubquiz: ben je naast een theatertalent nu ook een wandelende theaterencyclopedie. Dan is de pubquiz hét moment waarop jij kan stralen. In zes rondes, met zes verschillende thema’s, staat de wereld van theater centraal. Je kunt je apart voor de pubquiz aanmelden en je mag in zo grote groep meedoen als je wilt Inschrijvingen sluiten woensdag 10 maart). Ook deze winnaar krijgt natuurlijk een presentje toegestuurd! 

Nogmaals het inschrijflinkje: https://forms.gle/B4PKdMkAFcqouTMw6 

At a time when we long for a little fun, LOST organizes the one and only National Theater Day. A day in which we do not think about everything that is not allowed, but enjoy theater and each other’s talent.

Do you already want to register without having read the text? Then click here: https://forms.gle/FaEqPQpvbHJs8Wky9.
Otherwise, you can also read the following information.

The Theater Day takes place on Saturday March 13 from 2 p.m. to 5 p.m. and consists of two parts:

2.00-3.15 pm: Sketch Video Contest.

 • A contest? For sure! The competition consists of performing three sketch assignments in groups of three, duos or individually. Each assignment consists of a unique component that must be incorporated in the videos. There are also no great demands on the quality, you can make tiktoks, horizontal films, standing films or anything else fun. Everything is allowed and possible. You have until Sunday 7 March to send in your videos.
 • If you have registered (great fun), you can find the assignments on our Instagram channel from 20 February (www.instagram.com/loststudententheater/).
 • During the Theater Day we will show a variety of entries, where you determine who is the ultimate winner. This winner or winners will receive a gift!
 • Are you now thinking: ‘hey, I hate competitions but love to watch theater talent?’  Then you can simply register for the Theater Day without submitting an entry.
 • The Theater Day is completely free and can be followed live via YouTube live, link will be made available soon.

3.30-5.00 pm: Pub quiz.

 • besides being a theater talent, are you now also a walking theater encyclopedia? Then the pub quiz is the moment when you can shine. In six rounds, with six different themes, the world of theater is central. You can register separately for the pub quiz and you can participate in as large a group as you want. Registrations close on Wednesday 10 March. The winner will of course also receive a present!

Again the registration link: https://forms.gle/FaEqPQpvbHJs8Wky9 

Categorieën
Uncategorized

Update maatregelen omtrent Corona 17 November

English below

Naar aanleiding van de persconferentie van 17 November geven wij een update betreffende de versoepelde corona maatregelen en hoe deze gelden voor theater en het verenigingsleven.

We zitten momenteel met verzwarende regels op risico niveau 4. Vanaf woensdagnacht 18 November om 00:00 lopen de huidige regels af. We gaan weer terug naar alle regels van risico niveau 4. Alle regels die hiervoor gelden en adviezen die wij geven kun je lezen in de roadmap op de database. De veranderingen met de huidige regels zijn:

 • Repetities kunnen weer doorgaan. Wij adviseren te repeteren in een groep van maximaal 4 personen. Acteurs op amateurniveau mogen, als het nodig is voor de scene, binnen de anderhalve meter komen. Het advies wordt echter gegeven om toch altijd zoveel mogelijk de 1,5 meter aan te houden
 • Voorstellingen kunnen weer door gaan met een maximum van 30 bezoekers.

Following the press conference of the 17th of November, we’ll give an update about the relaxed corona measures and how these apply to theater and associations.

Currently we have several increased measurements on level 4. From Wednesday evening the 18th of November at midnight de current measures will stop. We will go back to all the rules which apply for risk level 4. All measures and our advices which are applicable for this risk level are to be found in the roadmap on the database. The changes with the current measures are:

 • Rehearsals are allowed. We advise to plan rehearsals in a group of maximum 4 people. Amateur actors are allowed to come within 1,5 meter. However the advice is given to always pay attention to the 1,5 meter as much as possible.
 • Performances are allowed with a maximum of 30 people.
Categorieën
Corona Uncategorized

Update maatregelen omtrent Corona van 3 November

See English below

Na aanleiding van de persconferentie zullen er voor de amateurkunsten voor minstens de komende twee weken aangrijpende veranderingen zijn.

Bij deze de maatregelen die voor studenten theaterverenigingen van belang zijn op een rij:

 • voor de komende twee weken gelden er verzwaringen op risico niveau 4. Betreft regels zitten we sinds 14 oktober landelijk op niveau 4, hoewel sommige regio’s qua besmettingscijfers nog op niveau 3 zitten. De verzwaringen houden in :
  • Geen voorstellinge
  • Geen repetities
  • Geen activiteiten

Deze maatregelen gaan in op woensdag 4 november om 22:00 en zullen duren tot 19 november. Na 19 november zullen we teruggaan naar de regels van niveau 4, waar we vanaf 14 oktober landelijk op zitten. Zie hiervoor de roadmap in de kennisbank. De regels van risico niveau 4 blijft minimaal tot half december in stand.

Following the press conference, there will be some drastic changes for the amateur arts the upcoming 2 weeks.

Here are the measures that are important for student theater associations:

 • For the upcoming two weeks there is are several increases for risk level 4. According to the measures, we are nationally on level 4, although some regions are still on level 3 if you look at the contamination figures. The increases are:
  • No performances
  • No rehearsals
  • No activities

These measures take effect from Wednesday 4 november 22:00 and will last until the 19th of November. After the 19th of November we go back to the measures of risk level 4, at which we are since the 14th of October. See the routemap in the database for this. The measures of risk level 4 will be maintained until at least mid-December.cn