Categorieën
Uncategorized

Update maatregelen omtrent Corona 17 November

English below

Naar aanleiding van de persconferentie van 17 November geven wij een update betreffende de versoepelde corona maatregelen en hoe deze gelden voor theater en het verenigingsleven.

We zitten momenteel met verzwarende regels op risico niveau 4. Vanaf woensdagnacht 18 November om 00:00 lopen de huidige regels af. We gaan weer terug naar alle regels van risico niveau 4. Alle regels die hiervoor gelden en adviezen die wij geven kun je lezen in de roadmap op de database. De veranderingen met de huidige regels zijn:

 • Repetities kunnen weer doorgaan. Wij adviseren te repeteren in een groep van maximaal 4 personen. Acteurs op amateurniveau mogen, als het nodig is voor de scene, binnen de anderhalve meter komen. Het advies wordt echter gegeven om toch altijd zoveel mogelijk de 1,5 meter aan te houden
 • Voorstellingen kunnen weer door gaan met een maximum van 30 bezoekers.

Following the press conference of the 17th of November, we’ll give an update about the relaxed corona measures and how these apply to theater and associations.

Currently we have several increased measurements on level 4. From Wednesday evening the 18th of November at midnight de current measures will stop. We will go back to all the rules which apply for risk level 4. All measures and our advices which are applicable for this risk level are to be found in the roadmap on the database. The changes with the current measures are:

 • Rehearsals are allowed. We advise to plan rehearsals in a group of maximum 4 people. Amateur actors are allowed to come within 1,5 meter. However the advice is given to always pay attention to the 1,5 meter as much as possible.
 • Performances are allowed with a maximum of 30 people.
Categorieën
Corona Uncategorized

Update maatregelen omtrent Corona van 3 November

See English below

Na aanleiding van de persconferentie zullen er voor de amateurkunsten voor minstens de komende twee weken aangrijpende veranderingen zijn.

Bij deze de maatregelen die voor studenten theaterverenigingen van belang zijn op een rij:

 • voor de komende twee weken gelden er verzwaringen op risico niveau 4. Betreft regels zitten we sinds 14 oktober landelijk op niveau 4, hoewel sommige regio’s qua besmettingscijfers nog op niveau 3 zitten. De verzwaringen houden in :
  • Geen voorstellinge
  • Geen repetities
  • Geen activiteiten

Deze maatregelen gaan in op woensdag 4 november om 22:00 en zullen duren tot 19 november. Na 19 november zullen we teruggaan naar de regels van niveau 4, waar we vanaf 14 oktober landelijk op zitten. Zie hiervoor de roadmap in de kennisbank. De regels van risico niveau 4 blijft minimaal tot half december in stand.

Following the press conference, there will be some drastic changes for the amateur arts the upcoming 2 weeks.

Here are the measures that are important for student theater associations:

 • For the upcoming two weeks there is are several increases for risk level 4. According to the measures, we are nationally on level 4, although some regions are still on level 3 if you look at the contamination figures. The increases are:
  • No performances
  • No rehearsals
  • No activities

These measures take effect from Wednesday 4 november 22:00 and will last until the 19th of November. After the 19th of November we go back to the measures of risk level 4, at which we are since the 14th of October. See the routemap in the database for this. The measures of risk level 4 will be maintained until at least mid-December.cn

Categorieën
Corona

CORONA ROUTEKAART

Naar aanleiding van de Routekaart coronamaatregelen,welke is opgesteld door de overheid en laat zien welke maatregelen per risiconiveau gelden, heeft LOSTeenzelfde routekaart gemaakt, maar dan specfiek gericht op theater. Dit naar aanleiding van een brainstorm avond met bestuursleden van onze aangesloten verenigingen.  Hiermee willen we onduidelijk die heerst bij verenigingen over de maatregelen en hoe deze voor hun vereniging gelden wegnemen,en hen daarmee werk ontzien. De routekaart is te vinden in onze database. 

 

Daarnaast zullen we verenigingen via onze website op de hoogte houden over de nieuwste corona  en hoe deze invloed hebben op theater en het verenigingsleven.